Maatschappelijke steun voor alle bewoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen

Geld en werk

Vroeg er op af

Mantelzorg

Wonen

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Verlies en rouw

Gezondheid en ouder worden

Gebieden

MaDi ondersteunt bewoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun sociaal maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.
Onze cliënten staan bij onze dienstverlening altijd centraal.

MaDi stimuleert de zelfredzaamheid van haar cliënten, bevordert hun sociaal maatschappelijke participatie en versterkt hun probleemoplossend vermogen.

MaDi streeft door innovatie, preventie en voorlichting, naar het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid van inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen.