MaDi Amsterdam Zuidoost is nu Buurtteam Amsterdam.  Wilt u online een afspraak maken? Ga naar www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost en vul het contactformulier in.

Ga naar de nieuwe website van MaDi Diemen www.madidiemen.nl.

Felicitatiebezoek

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. De meeste ouderen zijn prima in staat om eigen regie te voeren over hun leven en daarmee die zelfstandigheid te behouden. Echter een deel van de ouderen lukt dat niet. Er zijn situaties denkbaar dat iemand thuiszorg nodig heeft of aanpassingen in de woning of bij overlijden van de partner de oudere in een sociaal isolement kan raken. 

Vieren van het kroonjaar

Het Felicitatiebezoek van MaDiZo bezoekt met de hulp van vrijwilligers, bewoners van Zuidoost die een kroonjaar bereiken (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 en zelfs meer). Op deze positieve manier benaderen we ouderen om ze te informeren over de voorzieningen en mogelijkheden dichtbij huis.

De overheid wilt dat ouderen steeds meer zelfredzaam worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat ouderen weten welke voorzieningen er zijn en waar ze terecht kunnen met vragen.

Wilt u ook een bezoek afleggen?

Om de ouderen een onvergetelijke verjaardag te geven is MaDi op zoek naar vrijwilligers voor haar Felicitatiebezoek. Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan het Felicitatiebezoek?

Neem contact op met Caroline de jong, vrijwilligerscoördinator via E. vrijwilligers@madizo.nl.

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Jongeren en geld

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Gezondheid en ouder worden

Wonen