Persbericht: Schuldhulp MaDiZo slaat aan


23 mei, 2019

PERSBERICHT

Amsterdam, 23 mei  2019

Schuldhulp MaDiZo slaat aan
De goede samenwerking in de keten en met schuldeisers heeft voor de cliënten van MaDiZo[1]geleid tot een explosieve groei in het percentage succesvolle GKA-aanvragen (Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam) vanaf 2018. Opvallend is dat MaDiZo vanaf juli 2018 een stijging toont met in Q1 2019 een spectaculair succesratio van 90.9%. Het aantal toegewezen kredietaanvragen ten opzichte van het aantal ingediende aanvragen is succesvol toegenomen. Een stijgingdie met 15,9% boven het stedelijk gemiddelde resultaat van 75% schiet. De ontwikkelingen tonen aan dat MaDiZo op koers is en stevige stappen zet richting een moderne behoeftegestuurde schuldhulpverlening voor de cliënt.

Wat betekent dit voor de cliënten?
De stijging in het succesratio vertaalt zich in diverse voordelen voor cliënten: 

1.       Lagere schuldbedragen
Het gesaneerde schuldbedrag is in een jaar tijd met 1M verminderd, terwijl de hoeveelheid saneringen meer opliep.  Dankzij de hoge inzet op preventie weten cliënten eerder de weg te vinden naar MaDiZo, waardoor de aanvragen sneller worden doorgezet en de schuldbedragen niet hoger oplopen voor cliënten.

2.       Vaker krediet toewijzing
Cliënten profiteren van het ‘kwaliteitsrapport Sociaal Raadslieden’ dat MaDiZo als unicum hanteert. Door de extra controle van Sociaal Raadslieden op de aanvraag, worden aanvragen voor de cliënt eerder toegewezen, omdat het inkomen op orde is en de onderbouwing van de aanvraag beter is.

 3.       Alles is maatwerk, iedereen kan worden geholpen  
Continue verbetering van de efficiëncy van de interne werkprocessen en een lagere dossierlast, resulteert in meer rust en ruimte voor de schuldhulpverleners van MaDiZo. Hierdoor kunnen de MaDiZo hulpverleners  beter naar behoefte van cliënten handelen en meer maatwerk leveren, aangevuld met een bredere blik op de persoonlijke situatie van de cliënt.

MaDiZo in Amsterdam Zuidoost en Diemen
MaDiZo is er voor alle bewoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen en biedt ondersteuning bij het oplossen van problemen in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. Bewoners kunnen voor vragen op het gebied van geld, wetgeving, relatie, gezondheid, wonen, rouw en verlies en mantelzorg in Zuidoost terecht bij MaDiZo. Ga naar www.madizo.nl voor de locaties, tijden van het inloopspreekuur en telefonisch spreekuur.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vivian Tillema, communicatiemedewerker via e-mail v.tillema@madizo.nl (bereikbaar op ma, di en do).[1] Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen, www.madizo.nl.