Persbericht: Bewoners Gooioord ontvangen steun dichtbij


27 juni, 2019

Vanaf maandag 1 juli 2019 kunnen bewoners in en rondom E-G-K-buurt bij het wijkteam van MaDiZo terecht met alle vragen over onder andere: geldzaken, formulieren, toeslagen, voorzieningen, huurrecht, mantelzorg, relatie, wonen, rouw en verlies. Naast een maatschappelijk werker en schuldhulpverlener is het team versterkt met een Sociaal Raadsvrouw op locatie Gezondheidscentrum Klein Gooioord, Bijlmerdreef 1001-A. Bewoners kunnen op loopafstand elke maandag en woensdag van 9.30 – 11.30 uur binnen lopen voor gratis informatie, advies en steun. Het is niet meer noodzakelijk om naar het hoofdkantoor van MaDiZo te komen voor een afspraak. Bewoners kiezen zelf vanuit welke locatie ze geholpen willen worden.

Dichtbij op loopafstand
Bewoners kunnen dezelfde service, diensten en steun verwachten als op het hoofdkantoor van MaDiZo. Yasmina de Weert, Sociaal Raadsvrouw MaDiZo:”Binnen MaDiZo werken we al langer samen met de verschillende disciplines maatschappelijk werk, schuldhulp en sociaal raadslieden als een team. Het samenwerken op locatie in de wijk betekent dat we meer contact hebben met bewoners en cliënten en meer zicht hebben op wat er in de wijk speelt om zo bewoners goed te ondersteunen. We hebben kortere lijnen met organisaties die al in het gezondheidscentrum zijn gevestigd, waardoor  doorverwijzing sneller kan plaatsvinden.”

Al vanaf januari 2019 is er een volledig wijkteam gevestigd in seniorencomplex Koornhorst, Koornhorst 32, waar ook bewoners uit de buurt terecht kunnen voor maatschappelijke steun.  

MaDiZo Wijkteam Klein Gooioord
Inloopspreekuur: elke maandag en woensdag
Tijd: van 9.30 – 11.30 uur
Adres: Gezondheidscentrum Klein Gooioord, Bijlmerdreef 1001-A

T. 020 – 314 16 18
E-mail: info@madizo.nl
Website: www.madizo.nl