Persbericht: Steun voor zelfredzame daklozen in Zuidoost


5 juli, 2019

In samenwerking met de Buurtwerkkamer, Pozo, het Sociaal Loket, Venzo, MaDiZo en Alliantie wijkzorg biedt de Regenboog Groep vanaf 2 juli 2019 ondersteuning aan zelfredzame daklozen in Zuidoost. Doordat de daklozen als zelfredzaam worden gezien, komen ze niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang en vallen tussen wal en schip. Om deze groep mensen een stap verder te helpen vormt de Regenbooggroep het steunpunt van Bank naar Bed samen met een netwerk van organisaties in Zuidoost om vanuit de buurtwerkkamer Samen Sterk, Gravenstein 30, steun te bieden.

Foto links: Bep Brunt

Bep Brunt, coördinator Steunpunt van Bank naar Bed: “Met zelfredzaam bedoelen we: als je geen psychiatrische problemen en geen verslavingsproblematiek hebt. We houden gedurende het hele traject de regie.”  Zelfredzame daklozen, die een binding hebben met Zuidoost, worden door het screenningsloket bijzondere doelgroepen op de Jan van Galenstraat doorverwezen naar dit steunpunt. De coördinator van de Regenboog Groep van het steunpunt van bank naar bed gaat in gesprek, inventariseert de hulpvragen, ondersteunt bij praktische zaken en legt contact met de nodige instanties en netwerkpartners.                                 

Verbinding met formele en informele organisaties

Naast samenwerken met instanties wordt er ook een verbinding gemaakt met bestaande initiatieven in de wijk waaronder: vrijwilligerswerk, maatjes of buddy’s. Vrijwilligers en betrokken buurtbewoners kunnen zo een bijdrage leveren in het opbouwen of herstellen van een sociaal netwerk voor de zelfredzame daklozen. De buurtwerkkamer ‘Samen Sterk’ biedt ook sociale activiteiten en mogelijkheden aan om mensen met elkaar te verbinden. De focus ligt op makkelijk toegankelijke steun in de buurt en samenwerking tussen de diverse organisaties van Zuidoost om de zelfredzame daklozen optimaal te helpen.

Steunpunt van Bank naar Bed
Binnenlopen: dinsdag en donderdag inloopspreekuur
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur
Adres: buurtwerkkamer Samen Sterk, Gravenstein 30, Amsterdam Zuidoost

T. 06-461 798 13
E-mail: bbrunt@regenboog.org
Website: www.deregenboog.org

cid:image009.png@01D53288.F968BE70       cid:image003.jpg@01D53275.C385DCB0      cid:image004.jpg@01D53275.C385DCB0 cid:image005.jpg@01D53275.C385DCB0cid:image006.jpg@01D53275.C385DCB0 cid:image007.jpg@01D53275.C385DCB0cid:image008.jpg@01D53275.C385DCB0