MaDi tekent Amsterdams Taalakkoord


4 november, 2019

1 op de 5 Amsterdammers zijn laaggeletterd. In Zuidoost is dat 1 op de 3. Met inmiddels 58 organisaties vormen we het netwerk van het Amsterdams Taalakkoord. Met het Taalakkoord spreken aangesloten organisaties gezamenlijk af om laaggeletterdheid aan te pakken en de taalvaardigheid van Amsterdammers te vergroten.

Foto welkom nieuwe Taalpartners tijdens taalbijeenkomst: luchtvaart community Schiphol, Mennens B.V. en MaDi.

Onze Medewerkers zijn getraind om laaggeletterdheid te herkennen en door te verwijzen naar het taalaanbod. Ook worden onze communicatiemiddelen herschreven naar begrijpelijke en duidelijke taal voor onze cliënten. Om intern meer aandacht te creëren is er een aandachtsfunctionaris laaggeletterdheid aangesteld.

Gratis Nederlands leren

Om laaggeletterdheid aan te pakken, biedt de gemeente gratis taallessen aan. De taallessen zijn bedoeld voor:

  • Amsterdammers die beter Nederlands willen lezen, schrijven, praten
  • nieuwe Amsterdammers die Nederlands willen leren

Voor meer informatie over de taallessen ga naar de site van de gemeente Amsterdam.