MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen slaat handen ineen met Civic Amsterdam


5 februari, 2020

MaDi Zuidoost en Diemen is onderdeel geworden van Civic Amsterdam. Civic Amsterdam is al jaren actief in Amsterdam Oost en Noord. Voor de inwoners van Zuidoost en Diemen blijft MaDi Zuidoost en Diemen de vertrouwde partij waar ze terecht kunnen met al hun vragen en voor ondersteuning.

 “MaDiZo Amsterdam Zuidoost en Diemen blijft de inwoners van Zuidoost en Diemen ondersteunen op verschillende leefgebieden zoals ze gewend zijn. We zien deze samenwerking als de volgende belangrijke stap vooruit. We kunnen op deze manier verder groeien als de mensgerichte organisatie die we zijn en kunnen beter invulling geven aan onze ambitie om elke hulpvraag te benaderen vanuit een meer integrale benadering. Hulpvragen staan tenslotte nooit op zich, maar zijn vaak complex en raken meerdere ondersteuningsgebieden, zoals sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële kwesties. Het biedt ons daarnaast de kans om te investeren in de kwaliteit en professionalisering van de organisatie. Zo kunnen we  onze dienstverlening verbeteren en verbreden, maar ook de ondersteuning van onze dienstverlening, denk aan ICT-systemen, snel en adequaat verder optimaliseren” aldus Maarten van Dongen, directeur-bestuurder van MaDi Zuidoost en Diemen.

Samenwerken en aanvullen

Civic Amsterdam behoort tot B&A Groep. José ten Kroode, bestuurder van B&A Groep en nauw betrokken bij Civic Amsterdam: “We vinden het belangrijk dat maatschappelijke ondersteuning dichtbij de mensen beschikbaar is en dat maatschappelijke organisaties in de directe omgeving van de mensen om wie het gaat, met elkaar samenwerken. Ze kunnen elkaar goed aanvullen. Voor inwoners van Zuidoost en Diemenmoet deze resultaatgerichte verbinding tussen de bestaande organisaties echt een meerwaarde in de ondersteuning opleveren. We zijn actief in verschillende steden in de randstad en hebben daarmee veel ervaring met maatschappelijke ondersteuning en participatie, opbouwwerk en sociale dienstverlening. We geloven dat we MaDiZo met onze kennis en ervaring goed kunnen ondersteunen om de integrale hulpverlening aan inwoners van Zuidoost en Diemen op een kwalitatief goede manier vorm te geven.”