FamilieKracht-team ondersteunt gezinnen waar nodig


4 juni, 2020

Sinds 23 april is het Familiekracht-team van de Opvoedpoli Zuidoost uit de startblokken. Een gespecialiseerd team, waarin  MaDiZo deelneemt naast GGZ en jeugdhulp van Altra. Het team ondersteunt in Amsterdam Zuidoost gezinnen die op meerdere leefgebieden stress ervaren. Vanwege deze stress lukt het ouders niet altijd om hun gewenste rol in de opvoeding te realiseren. Familiekracht helpt hen om die ouderlijke verantwoordelijkheid weer op te pakken.

De samenwerking is  voortgekomen uit  de behoefte om de multi-problematiek bij gezinnen effectiever aan te pakken. In die aanpak speelt het hele gezin een rol en werken jeugd-GGZ, volwassenen-GGZ , jeugdhulp en MaDiZo samen binnen één team. Dat gebeurt vanuit een outreachende benadering en shared decision making. Dit betekent dat de behoeften van het hele gezin vertrekpunt is voor het Familiekracht-team.

Kenneth Macnack, projectmanager bij MaDiZo over Familiekracht: “Familiekracht toont het belang van een goede integrale samenwerking van organisaties in Zuidoost. De samenwerking is gericht op wat het gezin nodig heeft om een stabiel gezinsleven mogelijk te maken voor het kind.” Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gelijktijdige inzet van traumatherapie en schuldhulpverlening van MaDiZo. De gezinscoach van de Opvoedpoli coördineert alle benodigde zorg in nauwe samenwerking met het hele gezin. Zo wordt precies de hulp geboden die nodig is. Het FamilieKracht-team in Amsterdam Zuidoost bestaat uit tien enthousiaste professionals.

Veerkracht en zelforganiserend vermogen

Het hoofddoel is dat het kind zich binnen het gezin weer veilig en gezond kan ontwikkelen. Dat wordt bereikt door in te zetten op het versterken van de veerkracht en het zelforganiserend vermogen van het gezin. FamilieKracht is een gezamenlijk initiatief van Altra en De Opvoedpoli op het gebied van familiezorg.