'Aan de slag' gestart in Zuidoost


31 augustus, 2020

‘Aan de slag’ ondersteunt bewoners bij het vinden en behouden van betaald werk
Een samenwerking van Zuidoost Werkt en MaDiZo

Met ‘Aan de slag’ krijgt visie op integraal werken echt vorm. Sinds maart 2020 zetten jobhunters van het project ‘Zuidoost Werkt’ (onderdeel van stadsdeel Zuidoost) en MaDiZo zich samen in om bewoners van Zuidoost te helpen bij het vinden en behouden van betaald werk. Dit doet MaDiZo door te ondersteunen bij mogelijke tegenslagen binnen hun leefgebieden zoals o.a.: gezin, wonen, relatie of financiën.

Door kruisbestuiving en nauwe samenwerking komt de gewenste wisselwerking tot stand. Dit houdt in dat wanneer  jobhunters van ‘Zuidoost Werkt’ hulpvragen of signalen van de werkzoekende  oppakken op een of meerdere leefgebieden er snel geschakeld kan worden met de hulpverlening van MaDiZo. Dit werkt uiteraard ook de andere kant op. Wanneer een bewoner hulp krijgt van MaDiZo en toe is aan een baan, kan ook vice versa, zonder extra intakes of tijd, direct geschakeld worden met een professional van ‘Zuidoost Werkt’.

Bas Dijkstra, cliëntondersteuner bij MaDiZo vertelt: “We willen mensen ontzorgen en ondersteunen bij het vinden en behouden van een baan. Dit is vaak gerelateerd aan onderliggende problematiek. Soms heeft iemand sociaal-maatschappelijke problemen of zit in de schuldhulpverlening en is wel in staat om te werken. Het vinden en behouden van betaald werk kan dan een grote uitdaging zijn. Door gezamenlijk op te trekken kunnen beide organisaties elkaar versterken om maatwerk-oplossingen te leveren aan de bewoners van Zuidoost. Mijn collega noemt dat “versterkend werken”.

Maatwerk vanuit één locatie

Zuidoost Werkt en MaDiZo werken samen vanuit één centrale locatie in de Amsterdamse Poort aan het Bijlmerplein 96. ‘Aan de slag’ is er voor iedereen in Amsterdam Zuidoost. “Het maakt niet uit of je laag- of hoogopgeleid bent. Of je wel of niet goed Nederlands praat. We zijn er echt voor alle bewoners”, legt Bas Dijkstra verder uit. “Binnen deze aanpak kunnen we passende oplossingen bieden omdat er ook partijen betrokken zijn, die expertise hebben binnen andere leefgebieden. Denk aan scholing, taal en huisvesting.”

Meer informatie

Bas Dijkstra, cliëntondersteuner
Telefoon: 06 – 386 773 48
E-mail: b.dijkstra@madizo.nl

Vahsitha Comvalius, projectmedewerker
Telefoon: 06 - 203 626 08
E-mail: v.comvalius@madizo.nl

 

Een samenwerking tussen: