Amsterdamse bewindvoerders convenant


30 juni, 2020

Op 28 februari ondertekenden de gemeente Amsterdam, de maatschappelijke diensten en de bewindvoerders het convenant kwaliteit beschermingsbewind.

Het convenant heeft tot doel betere ondersteuning bij schulden en overige levensdomeinen voor Amsterdammers in schuldenbewind te realiseren. Om dit te realiseren werken de gemeente, beschermingsbewindvoerders en de maatschappelijke diensten samen. De samenwerking is gericht op:

1. Het zo snel mogelijk beëindigen van een schuldsituatie of perspectief op een schuldenvrij bestaan creëren.

2. Het aanbieden van de meest passende hulp en ondersteuning. Specifiek niet meer of langer ondersteuning bieden dan nodig. In dat kader werken partijen actief aan uitstroom uit beschermingsbewind.

3. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Tussen partijen vindt een continue en constructieve dialoog plaats over de efficiëntie en effectiviteit van geboden dienstverlening.

Het convenant realiseert een nauwe kwalitatief hoogwaardige ketensamenwerking waar iedere onder bewindgestelde burger, met (ernstige) schuldproblematiek, baat bij heeft. Om deze ketensamenwerking vorm te geven dient de bewindvoerder aan een aantal kwaliteitseisen en KPI’s te voldoen om convenantpartner te worden.

Convenant partner worden

Heeft u als bewindvoerder interesse om convenantpartner te worden van de Gemeente Amsterdam? Elk half jaar in april en oktober kunnen geïnteresseerde bewindvoerders starten met een proefperiode. Ga voor het convenant, de voordelen en aanmelding naar de website van de gemeente Amsterdam.