MaDi Amsterdam Zuidoost is nu Buurtteam Amsterdam.  Wilt u online een afspraak maken? Ga naar www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost en vul het contactformulier in.

Ga naar de nieuwe website van MaDi Diemen www.madidiemen.nl.

Geld Gappie wint innovatieprijs in het onderwijs


14 juli, 2020

Geld Gappie is een project voor jongeren waaraan MaDiZo deelneemt. Het project is ontwikkeld in samenwerking met You4Youth, Orion, de Dreef, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, ROC van Amsterdam en HvA (lectoraat Armoede Interventies). Het doel van Geld Gappie is om te voorkomen dat 18-jarigen, die financieel zelfstandig worden geacht, in de schulden komen. Vaak weten leerlingen niet wat er allemaal veranderd en geregeld dient te worden op financieel gebied als ze 18 worden.

Met Geld Gappie ontvangen leerlingen in het speciaal en praktijkonderwijs preventief intensieve begeleiding bij alle administratieve stappen die gezet moeten worden rondom het 18 worden. Kwetsbare leerlingen van 17,5 jaar worden actief geselecteerd door de school en vervolgens preventief gekoppeld aan een Geld Gappie. Een Geld Gappie is een professional in het sociaal domein en kan een jongerenschuldhulpverlener, sociaal raadsvrouw/ raadsman of budgetcoach zijn.

Schooldirecteuren en leerlingen kiezen voor Geld Gappie

Geld Gappie is door de schooldirecteuren en leerlingen verkozen tot meest innovatieve project van 2020 in het voortgezet onderwijs van Amsterdam en Diemen. Deze prijs wordt uitgereikt door het Samenwerkingsverband voorgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. Geld Gappie begeleidt leerlingen die aangemeld worden door Orion, de Dreef en ROC op Maat. De leerlingen ontvangen intensieve 1 op 1 begeleiding van een Geld Gappie, een professionele coach van MaDiZo en worden tot hun 19e jaar actief gemonitord. Wanneer er toch iets mis dreigt te gaan, dan wordt er in het kader van vroegsignalering direct bijgestuurd.

Inmiddels nemen zeven leerlingen deel aan het project Geld Gappie. De leerlingen en hun ouders hebben zich gecommitteerd aan het project en zijn gekoppeld aan Dangeri Torres Villa, sociaal raadsvrouw bij MaDiZo. Dangeri Torres Villa over Geld Gappie:

“ De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het begeleiden van de eerste zeven leerlingen. Vanwege de coronamaatregelen moest de dienstverlening al snel worden aangepast. Samen met projectleider Loes van Geffen van You4Youth hebben we de werkwijze aangepast en zijn we overgeschakeld naar online afspraken via Google Meet en Whatsapp. Samen met de leerlingen hebben we diverse aanvragen gedaan voor o.a. de Digi-D, zorgverzekering, zorgtoeslag en Woningnet. Het goede hieraan is dat de leerlingen het zélf doen onder begeleiding waarbij alle stappen worden uitgelegd. Geld Gappie is een mooi en waardevol project!”

Foto: boven Dangeri Torres Villa

Ontwikkelingen

In 2021 is het doel van de deelnemende organisaties uit te breiden naar het ondersteunen van 100 jongeren en uiteindelijk aan te sturen op veranderend beleid gericht op preventie. De HVA, onder leiding van Roeland Geuns, adviseert aan het einde van het traject op welke manier het project het meest effectief opgeschaald kan worden. Het project is mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen vanuit de innovatiegelden voor 2020 en mede gefinancierd door stadsdeel Amsterdam Zuidoost.

Lees meer over het samenwerkingsverband.