Informatiepunt Reigersbos 55


9 november, 2020

Integraal samenwerken; centraal in de wijk tussen de bewoners en jongeren


Op nummer 55 tussen de winkels en midden in het bruisende winkelcentrum van Reigersbos, vind je het Informatiepunt voor bewoners. Dominique Litjens, jongeren schuldhulpverlener, en Bjorn van der Horst, maatschappelijk werker bij MaDiZo zijn elke dinsdag van 13.00 – 17.00 uur aanwezig op het informatiepunt. Een laagdrempelige plek waar bewoners en vooral jongeren wél naar binnen stappen.

De gebiedsontwikkelaars van het stadsdeel en de projectleider wijkzorg Alliantie hebben samen het initiatief genomen om een informatiepunt te openen dat dichtbij, midden in de buurt, laagdrempelig en voor alle bewoners van Reigersbos is. Het informatiepunt is enerzijds opgezet met het doel om diverse partners aan te laten sluiten die n.a.v. de opgehaalde informatie van het project Hoodlab (voorjaar 2019), de bewoners voorzien van wat er nodig is. Anderzijds om bewoners te  informeren en mee te nemen in de gebiedsontwikkeling om zo een actieve deelname te bevorderen. Door te signaleren wat er in de buurt nodig is, worden steeds meer organisaties aan het informatiepunt gekoppeld om integraal de buurt te faciliteren op diverse gebieden.

Reigersbos 55

Juanita van Schoonhoven, projectleider wijkzorg Alliantie vertelt: “om bewoners te betrekken rondom de ontwikkelplannen voor Reigersbos is ervoor gekozen om een informatiepunt te openen op een centrale plek onder de bewoners. Alle goede ideeën van bewoners om de buurt samen verder door te ontwikkelen zijn van harte welkom. Tegelijkertijd wordt ook de ‘kazerne’, een locatie in het winkelcentrum voor bewonersactiviteiten, nieuw leven ingeblazen door de bewoners een plek te geven waar ze hun ideeën vorm kunnen geven. Daarnaast signaleren we ook wat er speelt in de buurt, o.a. de schuldenproblematiek onder de jeugd en is er behoefte aan sociaal-maatschappelijke ondersteuning. Door onze stuwende kracht en groot netwerk weten we de juiste partijen te betrekken en samen te brengen op een laagdrempelige plek waar bewoners en vooral jongeren wél naar binnen stappen.”

Ondersteuning voor jongeren en bewoners

Door jeugdwerk van Swazoom te koppelen met hulpverlening van MaDiZo op het gebied van jongeren schuldhulpverlening wordt er direct ingespeeld op vraag en aanbod. Dominique Litjens, jongerenschuldhulpverlener legt verder uit: “de jeugd loopt niet zo makkelijk een hoofdkantoor van MaDiZo binnen. Het helpt als je een vertrouwd persoon in de buurt bent voor jongeren op een locatie waar ze wel de drempel over durven te stappen. Door de samenwerking met Swazoom lopen jongeren letterlijk samen binnen, worden we aan elkaar  voorgesteld en kan ik de hulpvraag verder met de jongere oppakken. Als de jongere hiermee is geholpen, vertellen ze het verder door aan hun vrienden en weten de jongeren uit de buurt ons op den duur te vinden.”

Ook kampen veel bewoners door de coronacrisis met maatschappelijke vraagstukken. Door een bekend gezicht in de wijk te zijn en de toegang naar hulp dichter bij de bewoners te brengen, wordt de drempel om hulp te vragen verlaagd. Bewoners komen binnen voor een praatje of een kopje koffie en al pratende  komt de hulpvraag naar boven.

Informatiepunt
Adres: Reigersbos 55
Inloop MaDiZo: dinsdag van 13.00 – 17.00 uur
Neem voor meer informatie contact op met MaDiZo via T. 020 – 314 16 18

Inloop gebiedsontwikkelaars/projectleiders: woensdag van 9.00 – 17.00 uur