MaDi Amsterdam Zuidoost is nu Buurtteam Amsterdam.  Wilt u online een afspraak maken? Ga naar www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost en vul het contactformulier in.

Ga naar de nieuwe website van MaDi Diemen www.madidiemen.nl.

Aanbod mantelzorgondersteuning

Zorgt u langdurig onbetaald voor een familielid, vriend of buur met een ziekte of een beperking? Dan bent u een mantelzorger. Ook u hebt steun nodig, zoals bij stress, zorg of geldvragen. Daarom bieden MaDi en Markant mantelzorgers in Amsterdam Zuidoost en in andere stadsdelen gratis ondersteuning. U kunt zich ook voor de andere stadsdelen opgeven. Bekijk de mantelzorgcursussen voor 2021.

Meer informatie of aanmelden
Neem contact op met Markant via: T. 020 - 886 88 00 of mail naar E. info@markant.org. 

 

DIEMEN

Vanaf 1 september 2021 heten wij in Diemen officieel Madi Diemen. Op onze nieuwe website kunt u alle informatie over onze dienstverlening vinden.

Bezoek de nieuwe website www.madidiemen.nl en kijk direct op Ondersteuning voor mantelzorgers - Madi Diemen

 


 

 

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Jongeren en geld

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Gezondheid en ouder worden

Wonen