MaDi Amsterdam Zuidoost is nu Buurtteam Amsterdam.  Wilt u online een afspraak maken? Ga naar www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost en vul het contactformulier in.

Ga naar de nieuwe website van MaDi Diemen www.madidiemen.nl.

Preventie

Niemand wil in een vervelende situatie belanden. Mocht dit toch gebeuren, dan biedt de MaDi ondersteuning. Binnen MaDi zijn hiervoor diverse projecten. Al deze projecten hebben tot doel om problemen te voorkomen of te zorgen dat mensen niet (meer) in de problemen komen.

Op dit moment lopen er binnen MaDi de volgende projecten:

Cash Money Budget

MaDi Zuidoost en Diemen (MaDi) heeft samen met Delta Lloyd een financieel educatieprogramma ontwikkeld, gericht op jongeren in het voortgezet onderwijs. Het project, Cash Money Budget (CMB) is uniek. Tijdens de voorlichtingslessen aan jongeren worden namelijk zgn. peers ingezet met vrijwel dezelfde leeftijd als de scholieren waaraan voorlichting gegeven wordt. Deze peers zijn jongeren die zelf hebben ervaren wat het is om schulden te hebben en hoe lastig het kan zijn om met geld om te gaan. Zij spreken de jongeren rechtstreeks aan met hun eigen ervaring over het hebben van financiële nood.

Het Cash Money Budgetteam en de jongerenschuldhulpverleners.

CMB is sinds een aantal jaar actief en vele klassen hebben al bezoek gehad of krijgen het CashMoneyBudget team nog op bezoek. Het gaat om scholen in heel Amsterdam. 

Mocht je dus vragen hebben over geld, inkomen of studie? Bezoek dan de website van CMB. Via deze site is het mogelijk om te chatten met een CMB-medewerker.

Schuldpreventie voor bedrijven en haar medewerkers

Steeds meer mensen krijgen  met schulden te maken. Ook meer bedrijven worden daardoor geconfronteerd met beslaglegging van hun medewerkers. Dit kan een wissel trekken op een bedrijf. Medewerkers met schulden kunnen minder productief zijn vanwege alle problemen die problematische schulden met zich meebrengen. Vanuit goed werkgeverschap kunnen bedrijven hun medewerkers preventief ondersteunen en zorgen dat problematische schulden voorkomen worden. Door middel van voorlichtingen en budgettrainingen biedt MaDi bedrijven en medewerkers hiervoor hulp. Wilt u ook eens praten over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Vul dan bij contact het formulier in o.v.v. schuldpreventie voor bedrijven. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mobiele postsorteerteams in de wijk

Het merendeel van klanten met problematische schulden heeft hun administratie niet op orde en hebben geen overzicht van hun schulden. Het komt dan ook regelmatig voor dat de klanten van MaDi ondersteuning nodig hebben bij het opzetten en onderhouden van een goede post administratie.
Preventie van problematische schulden begint bij een op orde zijnde administratie. Het goed op orde hebben van post is essentieel in een goede uitvoering van iemands financiën. Zo komt er goed zicht op onder andere de inkomsten en de uitgaven. Zonder een goed overzicht is de kans groot dat men zaken over het hoofd ziet waardoor je niet snel en tijdig genoeg hulpverlening kunt vragen.

Bij problematische schulden is ook een goed overzicht belangrijk voor het schuldhulpverleningsproces. MaDi zet daarom in de wijk preventief postsorteerteams in. De teams zitten bij lokale bedrijven en organisaties. Daar kunnen de klanten of de achterban van de bedrijven langskomen om hun administratie op orde te brengen. En te leren hoe zze dit ook zelf kunnen doen. In de postsorteerteams zitten vrijwilligers van bedrijven, waaronder Delta Lloyd. Wilt u ook als locatie dienen voor uw achterban of u inzetten als vrijwilliger? Vul dan bij contact het formulier in o.v.v. postsorteerteam. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Jongeren en geld

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Gezondheid en ouder worden

Wonen