Schuldhulpverlening

Geldproblemen kunnen door allerlei oorzaken ontstaan; teveel uitgeven, persoonlijke omstandigheden, ontslag, te hoge leningen. De schulden kunnen zo hoog oplopen en de situatie kan zo onoverzichtelijk worden dat u er op eigen kracht niet uit kunt komen. In dat geval kan schulphulpverlening van MaDi uitkomst bieden.

Waarmee kunnen wij u helpen? Samen met u wordt gekeken naar uw financiële situatie. Hierbij kunt u denken aan:

  • een overzicht maken van uw inkomsten, uitgaven en schulden
  • uw post ordenen
  • controleren of u in aanmerking komt voor voorzieningen zoals huur- en zorgtoeslag en kwijtschelding gemeentebelastingen
  • leren onderhandelen met schuldeisers
  • een saneringskrediet aanvragen

Niet alleen!
Binnen de MaDi werken ook hulpverleners met een andere achtergrond die u kunnen helpen met vragen over wonen, werken, administratie en uw thuissituatie. De schuldhulpverleners werken met deze collega’s samen in een team.

Bij ingewikkelde problemen, of als er van alles tegelijk aan de hand is, maakt het team samen met u een plan om u zo goed mogelijk te helpen. Na uw goedkeuring gaat één hulpverlener uit het team, samen met u aan de slag om het plan uit te voeren. Deze hulpverlener is dan uw vaste contactpersoon. Indien nodig kan de hulpverlener u verwijzen naar een meer gespecialiseerde instelling.

Wat kunt u zelf doen?
U heeft het meest aan de ondersteuning van de schuldhulpverleners als u zelf ook veel doet. U kunt daarbij denken aan het op zoek gaan naar hulp in uw eigen omgeving, uw administratie op orde houden, uw afspraken nakomen en zelf bellen met instanties.

Start Up SHV
Hoe eerder u uw dossier op orde heeft, hoe sneller u geholpen kunt worden door onze hulpverleners. Om uw dossier snel op orde te krijgen, gaat u naar Start Up SHV. Lees meer over Start Up SHV.

 

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Wonen

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Verlies en rouw

Gezondheid en ouder worden