MaDi Amsterdam Zuidoost is nu Buurtteam Amsterdam.  Wilt u online een afspraak maken? Ga naar www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost en vul het contactformulier in.

Ga naar de nieuwe website van MaDi Diemen www.madidiemen.nl.

Schuldhulpverlening

Geldproblemen kunnen door allerlei oorzaken ontstaan; teveel uitgeven, persoonlijke omstandigheden, ontslag, te hoge leningen. De schulden kunnen zo hoog oplopen en de situatie kan zo onoverzichtelijk worden dat u er op eigen kracht niet uit kunt komen. In dat geval kan schulphulpverlening van MaDi uitkomst bieden.

Samen met u wordt gekeken naar uw financiële situatie. Hierbij kunt u denken aan:

  • een overzicht maken van uw inkomsten, uitgaven en schulden
  • uw post ordenen
  • controleren of u in aanmerking komt voor voorzieningen zoals huur- en zorgtoeslag en kwijtschelding gemeentebelastingen
  • leren onderhandelen met schuldeisers
  • een saneringskrediet aanvragen

Schuldhulpverlening in Amsterdam Zuidoost

MaDi Amsterdam Zuidoost is sinds april 2021 Buurtteam Amsterdam Zuidoost!
Kijk voor informatie op www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost 

 

Schuldhulpverlening in Diemen

Vanaf 1 september 2021 heten wij in Diemen officieel Madi Diemen. Op onze nieuwe website kunt u alle informatie over onze dienstverlening vinden. 

Bezoek de nieuwe website www.madidiemen.nl of ga direct naar Schuldhulpverlening - het is belangrijk om hulp te vragen. We helpen u gratis! - Madi Diemen 

 

 

 

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Jongeren en geld

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Gezondheid en ouder worden

Wonen