Sociaal Raadslieden

MaDi sociaal raadslieden bieden sociaal juridische hulp aan mensen die problemen hebben met regels en instanties. Zij geven advies en informatie over wetten, regelingen en voorzieningen. Ook bemiddelen de raadslieden voor u als u problemen heeft met instanties. Verder ondersteunen ze u bij het invullen van ingewikkelde formulieren, het schrijven van officiële brieven of het opstellen van bezwaarschriften. Sociaal raadslieden van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen kunnen u, indien nodig, ook verwijzen naar meer gespecialiseerde instanties.

U kunt bij de sociaal raadslieden terecht met vragen over onder andere:

  • Uitkeringen
  • Belastingen, heffingskortingen, huur-, zorg- en andere toeslagen
  • Werk en ontslag
  • Vreemdelingenrecht, verblijfsvergunning
  • Huurzaken
  • Personen en familierecht
  • Incassokosten, beslag op het inkomen
  • Consumentenrecht
  • Onderwijs en studiefinanciering

Niet alleen!
Binnen de MaDi werken ook hulpverleners met een andere achtergrond die u kunnen helpen met vragen over wonen, werken, schulden, administratie en uw thuissituatie. De sociaal raadslieden werken met deze collega’s samen in een team.

Bij ingewikkelde problemen, of als er van alles tegelijk aan de hand is, maakt het team samen met u een plan om u zo goed mogelijk te helpen. Na uw goedkeuring gaat één hulpverlener uit het team, samen met u aan de slag om het plan uit te voeren. Deze hulpverlener is dan uw vaste contactpersoon. Indien nodig kan de hulpverlener u verwijzen naar een meer gespecialiseerde instelling.

Wat kunt u zelf doen?
U heeft het meest aan de ondersteuning van de sociaal raadslieden als u zelf ook veel doet. U kunt daarbij denken aan het op zoek gaan naar hulp in uw eigen omgeving, uw administratie op orde houden, uw afspraken nakomen en zelf bellen met instanties.

Wilt u meer informatie over sociaal raadslieden?
Als u meer wil weten over sociaal raadslieden en de overige diensten van MaDi, bekijk dan de film door op onderstaand link te klikken. 

Film MaDi Algemeen

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Jongeren en geld

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Gezondheid en ouder worden

Wonen