MaDi Amsterdam Zuidoost is nu Buurtteam Amsterdam.  Wilt u online een afspraak maken? Ga naar www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost en vul het contactformulier in.

Ga naar de nieuwe website van MaDi Diemen www.madidiemen.nl.

Vroeg Eropaf

Vroeg Eropaf
Mensen kunnen door verschillende redenen te maken krijgen met betalingsachterstanden. Om deze mensen te helpen, werken in Amsterdam de woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars, energieleveranciers, gemeente belastingen, stadsdelen, de Dienst Werk en Inkomen en alle Maatschappelijke Diensten samen.

Het belangrijkste doel van de samenwerking is om het verder oplopen van schulden te voorkomen en dat mensen tijdig naar hulpverlening verwezen worden door Team Vroeg Eropaf.

Werkwijze Vroeg Eropaf
Ga naar meer informatie over de werkwijze van Vroeg Eropaf.

Eropaf
Wanneer er niks wordt gedaan aan de betalingsachterstanden, kan het gevolg een ontruiming zijn. Het team Eropaf krijgt meldingen van deze ontruimingen. Het voornaamste doel van Eropaf is om te kijken of de ontruiming tegengegaan kan worden. Hierbij bestaan de mogelijkheden uit het treffen van een regeling en het bemiddelen met de deurwaarder.

Naast het actief oplossen van het probleem is er bij Vroeg Eropaf en Eropaf ook aandacht voor de oorzaak van het financiële probleem en mogelijke andere invloeden naast de financiële  problemen.

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Jongeren en geld

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Gezondheid en ouder worden

Wonen