ANBI

Organisatie (ANBI)

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

Naam van de instelling:
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen

RSIN:
808811782

Adres instelling:
Karspeldreef 1009, 1104 SE Amsterdam

Doelstelling:
MaDi ondersteunt bewoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun sociaal maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. Onze cliënten staan bij onze dienstverlening altijd centraal. MaDi stimuleert de zelfredzaamheid van haar cliënten, bevordert hun sociaal maatschappelijke participatie en versterkt hun probleemoplossend vermogen. MaDi streeft door innovatie, preventie en voorlichting, naar het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid van inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen.

Hoofdlijnen beleidsplan 2015-2018:
Klik hier om deze te downloaden.

Namen en functies van de bestuurders:
Maarten van Dongen (directeur bestuurder)

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen:

* De heer L.J. De Vré

* De heer M.H.J.N. van Berckel Smit

* De heer A. Bottse

* De heer H. Rasch

* Mevrouw A. Kooijmans

Organogram:
Klik hier voor het organogram MaDi

Beloningsbeleid:

* Voorzitter € 150,- per vergadering

* Lid € 100,- per vergadering

* Directie conform CAO Welzijn

* Personeel conform CAO Welzijn 

Actueel verslag van de activiteiten en financiële verantwoording:
Inhoudelijke verantwoording 2016
Inhoudelijke verantwoording 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015

 

 

 

 

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Wonen

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Verlies en rouw

Gezondheid en ouder worden