MaDi Amsterdam Zuidoost is nu Buurtteam Amsterdam.  Wilt u online een afspraak maken? Ga naar www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost en vul het contactformulier in.

Ga naar de nieuwe website van MaDi Diemen www.madidiemen.nl.

Cliëntenraad

Cliëntenraad

MaDi heeft een cliëntenraad die het belang van de cliënten dient en gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de directeur/bestuurder. De cliëntenraad is onafhankelijk en is coöperatief.

De komende ontwikkelingen in de maatschappelijke zorg vereist een intensieve participatie van cliënten, niet alleen voor de welbespraakten onder hen maar ook voor hen die minder taalvaardigheden bezitten, zoals veel migranten en laagopgeleiden.

De cliëntenraad ziet erop toe dat het een afspiegeling biedt van de omgeving.

Wilt u meer informatie?

Dan kan u de cliëntenraad bereiken door een mail te sturen naar cliëntenraad@madizo.nl of te bellen naar MaDi en vragen naar het secretariaat.

Jaarverslag 2018

Kik hier voor het jaarverslag van de cliëntenraad.

 

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Jongeren en geld

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Gezondheid en ouder worden

Wonen