MaDi Amsterdam Zuidoost is nu Buurtteam Amsterdam.  Wilt u online een afspraak maken? Ga naar www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost en vul het contactformulier in.

Ga naar de nieuwe website van MaDi Diemen www.madidiemen.nl.

Klachten

Hebt u eerst al contact opgenomen met de medewerker die u geholpen heeft? Wij verwachten dat een gesprek in de meeste gevallen tot een goede oplossing zal leiden. Is dat niet het geval dan kunt u een klacht indienen volgens onderstaande werkwijze.

Hebt u een klacht?
Een klacht of suggestie over de dienstverlening van MaDi kunt u per brief of e-mail indienen bij de klachtencoördinator, Caroline de Jong.

MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 23504
1100 EA Amsterdam
of per e-mail: klachten@madizo.nl

Vermeld in de brief of e-mail het volgende:

Schrijf duidelijk waar uw klacht over gaat. Schrijf ook op: de namen van medewerkers, datum van wanneer de situatie plaats vond en de locatie. Belangrijk is ook uw huisadres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Procedure

Een uitgebreide uitleg over hoe het werkt staat in onze klachtenprocedure.
U kunt hier de procedure voor klachten downloaden en printen.

 

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Jongeren en geld

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Gezondheid en ouder worden

Wonen