Klachten

Hebt u een klacht of suggestie over de dienstverlening van MaDi? U kunt hierover contact opnemen met de klachtencoördinator Xander Bliek.

Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 23504
1100 EA Amsterdam
of per e-mail: klachten@madizo.nl

Vermeld in de brief of e-mail het volgende:

Schrijf duidelijk waar uw klacht over gaat. Schrijf ook op: de namen van medewerkers, datum van wanneer de situatie plaats vond en de locatie. Belangrijk is ook uw huisadres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Procedure

Voor een uitgebreide beschrijving van onze procedure verwijzen wij u naar onze klachtenreglement en klachtenfolder:

U kunt hier het Klachtenreglement downloaden en printen.

U kunt hier de Klachtenfolder downloaden en printen.

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Wonen

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Verlies en rouw

Gezondheid en ouder worden