Over de organisatie

Bestuur en Raad van Toezicht
MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder in de persoon van de heer Maarten P. van Dongen. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen:

  • De heer L.J. De Vré
  • De heer B.C. Limon
  • De heer M.H.J.N. van Berckel Smit

De Raad van Toezicht komt ten minste vier keer per jaar bij elkaar.

Klachten
Uiteraard doen de medewerkers van MaDi hun uiterste best om u goed van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over onze medewerkers of over onze diensten en producten. Wij vernemen eventuele klachten graag van u. Iedere klacht is een gratis advies.

U kunt uw klacht eerst bespreken met de betreffende medewerker. Ook is het mogelijk een officiële klacht in te dienen bij de directie middels het klachtenformulier. MaDi zal zich in alle gevallen inspannen om er met u uit te komen. In het klachtenreglement staat nauwkeurig uw rechten en plichten beschreven bij het indienen van een klacht. 

Klanttevredenheidsonderzoek
De klant van MaDi staat centraal. Daarom organiseert MaDi iedere twee jaar een onderzoek onder haar klanten om de dienstverlening te optimaliseren.

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Relatie en huwelijk

Ruzie en geweld

Nieuws

Verlies en rouw

Huisvesting

Gezondheid en ouder worden

Overig

Zit u in een situatie waar u uit wilt komen, maar niet weet hoe? Neem dan contact met ons op.