Over de organisatie

MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen helpt bij:

 Missie

MaDi ondersteunt inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun sociaal-maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.

Onze cliënten staan bij onze dienstverlening altijd centraal. MaDi stimuleert de zelfredzaamheid van haar cliënten, bevordert hun sociaal maatschappelijke participatie en versterkt hun probleemoplossend vermogen. MaDi streeft door innovatie, preventie en voorlichting, naar het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid van inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen.

Visie

MaDi stimuleert de zelfredzaamheid van haar cliënten, bevordert hun sociaal-maatschappelijke participatie en ondersteunt hen bij het versterken van hun competenties en sociale netwerken op verschillende levensdomeinen. We bieden onze ondersteuning aansluitend bij het ‘DNA’ van Zuidoost en Diemen en de bevolkingsgroepen die daar wonen.

MaDi zet daartoe middelen in als groepswerk, voorlichting, hulpverlening, training, advies, outreachend werken en ketensamenwerking. Informele zorg en vrijwilligerswerk zijn daarbij onmisbare schakels met een stevige plek in de organisatie.

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Jongeren en geld

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Gezondheid en ouder worden

Wonen