MaDi Amsterdam Zuidoost is nu Buurtteam Amsterdam.  Wilt u online een afspraak maken? Ga naar www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost en vul het contactformulier in.

Ga naar de nieuwe website van MaDi Diemen www.madidiemen.nl.

Gezondheid

Verlies en rouw

In ieder leven komt verdriet voor. Als een dierbare komt te overlijden. Soms maakt het iemand onmachtig. Of wordt degene belemmerd in het dagelijkse leven. Verdriet is een normale emotie, maar soms wordt het teveel. Er zijn oplossingen, die u kunnen helpen om het draaglijk te maken. We kijken samen naar wat voor u een goede manier is om er mee te leven.

Cursus verliesverwerking voor nabestaanden
Wanneer een dierbare overlijd kan het moeilijk zijn om het verlies alleen te verwerken. U kunt er in groepsverband over praten. Twee keer per jaar, in het voor- en najaar organiseert MaDi de gratis cursus verliesverwerking bij voldoende deelname.

In de vorm van 8 bijeenkomsten leert u samen met lotgenoten om uw verdriet te verwerken, wisselt u ervaringen uit en kijken we samen hoe u met de eigen situatie om kunt gaan. Deelname is gratis.

Voor de cursus in het najaar: meldt u nu aan.
Voor de cursus in het voorjaar: houdt de website in de gaten.

DE STARTDATA VOOR DE CURSUS IN HET NAJAAR IS WOENSDAG 1 NOVEMBER 2020. Ga naar meer informatie over de cursus.

Meld u eenvoudig aan

Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen naar: T. 020 - 600 05 66 (Marthe Ackerman) of T. 020 - 314 47 00 (Janina Poppes). 


Of luister hier naar meer informatie over het onderwerp verlies en rouw. 

Handige links:

www.rouwzorgamsterdam.nl

Gezondheid en ouder worden

Bij het ouder worden zijn er situaties denkbaar dat iemand thuiszorg nodig heeft. Of aanpassingen in de woning. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op. Samen kunnen we kijken bij welke instantie u terecht kunt, of kunnen we zorgen dat er antwoord komt op alle vragen.

Het ouder worden gaat ook samen met veel veranderingen. Na het met pensioen gaan, kan er ook een gevoel van leegte ontstaan. Hoe ziet je leven er dan uit, wat ga ik de hele dag doen? Word ik dan niet eenzaam? Als deze vragen ontstaan, zijn er diverse manieren om antwoord te vinden. Wij helpen u bij het vinden van een antwoord. Samen komen we tot een oplossing.


Of luister hier naar meer informatie over het onderwerp gezondheid en ouder worden. 

Veelgestelde vragen:

Ik heb een probleem en weet niet bij wie ik daarvoor moet zijn. Kunt u mij zeggen waar ik naar toe moet?
Ja, dat kan. De MaDi kan u adviseren en als dat nodig is, doorverwijzen.
Ik heb dringend andere woonruimte nodig. Kunt u zorgen dat ik voorrang krijg?
Helaas kan de MaDi niet bemiddelen voor andere woonruimte. Wel kunnen we samen kijken naar alternatieven of andere mogelijkheden.
Een dierbare is overleden en ik heb moeite dit te verwerken. Waar kan ik terecht voor ondersteuning?
Kom langs bij MaDi op het maatschappelijk werk spreekuur of bij de ouderenwerker.
Ik heb gezondheidsproblemen en heb er moeite mee dat ik niet meer alles kan.
Kom langs bij de MaDi. Er zijn vele mogelijkheden waardoor het voor u gemakkelijker wordt.
Ik ga binnenkort met pensioen en ben bang dat ik in een gat val.
Kom langs op het spreekuur van de MaDi. We bespreken dan samen wat we voor u kunnen doen.
Op dit moment heb ik veel stress in mijn leven. Kunnen jullie iets voor mij betekenen?
Ja, waarschijnlijk wel. We kijken samen naar de oorzaken van de stress. Misschien kunnen we samen op zoek naar een oplossing.
Ik heb schulden. Kunt u mij helpen?
Als er sprake is van een betalingsachterstand bij één instantie/bedrijf, dan kan de MaDi eventueel bemiddelen om een betalingsregeling te treffen. Heeft u meerdere schulden bij één of meerdere instanties/bedrijven, dan wordt u doorgestuurd naar een andere afdeling.
Ik ben doorverwezen door mijn huisarts, omdat er problemen thuis zijn. Kan ik een afspraak bij u maken om hierover te praten?
Ja, dat kan. We maken een afspraak voor een gesprek om duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is en welke hulp de MaDi u kan bieden.
Stel ik maak een afspraak bij u. Blijft alles wat we bespreken vertrouwelijk en tussen ons?
Ja, dit blijft vertrouwelijk. De MaDi kan alleen met anderen overleggen als u hiervoor toestemming geeft. Een zeer onveilige situatie kan hierop een uitzondering zijn. Dit wordt u echter altijd meegedeeld.

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Jongeren en geld

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Gezondheid en ouder worden

Wonen